Proiect de țară

România solidară

Sunt Claudiu Crăciun, candidez din partea Partidului Democrației și Solidarității – Demos și vă chem să luptăm împreună pentru o economie puternică, în care munca să fie prețuită, și pentru un stat social, unul care lucrează pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei bogați.

România este o țară care se golește pe zi ce trece. 

România este o țară în care se suferă și se moare – pe străzi, în casă, la serviciu și în spitale. România este o țară în care milioane de oameni trăiesc cu grija zilei de mâine, cu teama că trebuie să aleagă între a se îmbrăca, a mânca sau a cumpăra medicamente. Este țara muncii ieftine, în care jumătate dintre lucrători muncesc pe salarii de mizerie. Este țara care își uită copiii, tinerii, femeile, bătrânii, persoanele cu dizabilități, minoritarii. 

Niciunul dintre partidele parlamentare sau candidații acestora nu iau în serios sărăcia, inegalitățile și depopularea, politicile economice care le cauzează și le întrețin, distrugerea lentă, dar sigură, a educației și a sănătății publice, condițiile de muncă și salarizarea precare ale lucrătorilor, încălcările drepturilor fundamentale, precum și distrugerea mediului înconjurător și exploatarea nesustenabilă a resurselor finite. 

Președintele României trebuie să fie primul care recunoaște aceste greutăți, provocări și crize și primul care acționează pentru a le rezolva. Președintele nu este un substitut al guvernului, ci garantul că acesta funcționează în interesul tuturor cetățenilor. Președintele, motivează, consultă și mobilizează instituțiile statului și societatea civilă pentru a îmbunătăți viața tuturor.

Îmi voi îndeplini rolul în mod activ, plecând de la valorile fundamentale din Constituție. După 30 de ani de tranziție dură, voi fi un susținător puternic și un garant al unui model economic, al statului social și al elementelor ce îl completează – statul de drept și democrația, așa cum sunt definite în articolul 3 din Constituție:

 

“România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme”

Articolul 3 din Constituția României

Îmi voi îndeplini atribuțiile constituționale retrimițând în Parlament toate legile care au un impact social și economic negativ asupra cetățenilor, în special asupra celor mai vulnerabili. Voi analiza atent legislația înaintată spre promulgare, astfel încât să mă asigur că drepturile și libertățile cetățenești nu sunt afectate și că dreptatea economico-socială primează.

Îmi voi folosi dreptul de a contesta la Curtea Constituțională actele normative care îi afectează pe cetățeni, îi expun economic, le reduc accesul la servicii publice, la sănătate și la educație, le desconsideră munca sau distrug mediul înconjurător.

Voi fi prezent frecvent la ședințele de guvern, pentru a-l responsabiliza în raport cu aceste obiective. Guvernul va avea în mine un partener constructiv dacă va respecta cetățenii și valorile constituționale, și un adversar vocal și puternic dacă nu o va face.

Voi înființa Consilii consultative la nivelul Președinției în următoarele domenii: Muncă și dialog social; Dezvoltare economică și fiscalitate; Analiza contractelor de privatizare și concesiune; Mediu, biodiversitate, energie și criză climatică; Transport, infrastructură și mobilitate; Sănătate; Eradicarea sărăciei şi protecția persoanelor și a comunităților vulnerabile; Educație și cercetare; Administrație publică. Aceste Consilii vor oferi societății și instituțiilor publice sprijinul necesar pentru atingerea obiectivelor pe care le susțin.

Voi invita trimestrial la consultări membrii Comitetului Economic și Social pentru a discuta și debloca dialogul social și civic, în sprijinul dezvoltării sustenabile și coeziunii economice.

Voi regândi prioritățile de la nivelul structurilor de securitate ale țării, punând accentul pe siguranța pe termen lung a cetățenilor, din perspectiva incluziunii sociale, a sănătății, şi a protejării mediului și resurselor naturale. 

Voi acționa pentru întărirea reală a instituțiilor anticorupție, împotriva pervertirii sau distrugerii lor. Voi refuza anticorupția promovată ca pretext pentru a slăbi statul și administrația publică, pentru a privatiza serviciile și resursele publice și a ceda tot mai multe funcții mediului privat, orientat după logica profitului. Politica anticorupție va avea drept scop întărirea statului și punerea acestuia în serviciul tuturor cetățenilor.

Voi mobiliza toate instituțiile care fac parte din Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a lupta cu criminalitatea economică, evaziunea fiscală și scurgerea banilor spre paradisurile fiscale, toate ducând la micșorarea semnificativă a bugetelor publice necesare dezvoltării.

În politica externă, voi scoate România din starea letargică în care se află. Pe lângă promovarea propriilor interese naţionale, avem datoria să contribuim în mod mult mai susținut la consolidarea  în vecinătatea extinsă a democraţiei, a păcii și a protecției mediului. Mă angajez să susțin tratatele și politicile globale și regionale care susțin persoanele cele mai vulnerabile – în fața războiului, foametei și bolilor. În politica de securitate și de apărare, voi menține rolul țării de partener responsabil în cadrul comunității euroatlantice.

Mă voi asigura că statul are un rol mult mai activ în protejarea cetățenilor români din Diaspora, construind parteneriate strategice cu țările în care trăiesc comunități ale acestora, pentru a-i proteja pe parcursul procesului de integrare şi pentru a le asigura serviciile necesare în ambasade, consulate și reprezentanțele României. Mă voi asigura în mod special că au la dispoziţie toate condiţiile necesare pentru a-şi putea exercita civilizat dreptul de vot și pentru a participa deplin la viața politică, socială, economică și culturală a țării noastre.

În 30 de ani de tranziție brutală, au părăsit țara aproximativ patru milioane de români. Este dovada cea mai clară a eșecului președinților și partidelor care ne-au guvernat până acum. Este dovada cea mai clară că modelul economic actual este unul falimentar. Nu mai putem fi țara muncii ieftine, a infrastructurii precare, a naturii distruse și a serviciilor publice din ce în ce mai proaste și mai scumpe.

Vino alături de noi să reconstruim România!

Claudiu Craciun